De kaart

Legenda:
Rood = EigenWIJzebuurten 2008-2014
Geel = Diensten WijkAdvies
Blauw = Trainingen WijkAdvies
Groen = Projecten WijkAdvies
Paars = Overige

Tijdens de EigenWIJze buurten campagne (2008- 2012) vormden buurtbewoners op diverse plekken in Nederland etnisch gemengde teams om samen de leefbaarheid in de buurt te verbeteren. Het doel van EigenWIJzebuurten.nl was de interculturele wij/zij tegenstelling te doorbreken en de kloof tussen allochtonen en autochtonen te verkleinen vanuit eigen burgerinitiatief.

EigenWIJzebuurten.nl stimuleerde en mobiliseerde met name buurtbewoners om samen teams te vormen en zich zo in te zetten voor een leefbare buurt. Door de campagne zijn er ruim 200 teams in Nederland actief geworden die samen meer dan 400 gezellige, prikkelende en leerzame activiteiten hebben georganiseerd die meer dan 20.000 deelnemers trokken. De meeste EigenWIJze buurtteams zijn nog steeds actief.

De campagne is destijds opgestart door WijkAlliantie. WijkAdvies mocht hiermee verder gaan en heeft in de loop der jaren meerdere initiatieven toegevoegd aan het reeds opgebouwde landelijke netwerk.

De kaart hierboven geeft een mooi beeld en overzicht van de hoeveelheid en diverse initiatieven die ondersteunt zijn of nog ondersteunt worden.